سیروس آقاخانی

درباره من

سیروس آقاخانی
image

مربی گروه آموزشی نقاشی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365=1371

کارشناسی گرافیک

دانشگاه تهران، دانشکده ی هنرهای زیبا

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
چالش فرم و محتوا در آرا موافقان و مخالفان فرماليسم
فرهنگ مهر نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبكهاي نقاشي نقاشان
آزادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضحاک در مغاک
(2021-02-02)
اثر نقاشی دیواری شهدای پدافند ----زیباسازی همدان
(2019-07-09)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ترکیب مواد در نقاشی   (152 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
تجربه تجسمی 1   (164 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
ترکیب مواد در نقاشی   (150 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
تاریخ نقاشی 4   (155 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی   (422 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
تجزیه و تحلیل نقاشی   (465 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
تاریخ زیبایی شناسی 1   (413 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
تاریخ زیبایی شناسی 2   (405 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
انسان طبیعت طراحی   (440 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
چیدمان و خلاقیت   (415 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
طراحی2   (414 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
طراحی1   (405 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی
مبانی هنرهای تجسمی1   (442 بار دانلود)
رشته : نقاشی , گرایش : نقاشی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
cyrus_aghakhani@semnan.ac.ir
021222478482

فرم تماس